Διαφήμιση Internet
Σημαντικότεροι Παράγοντες για Digital marketing σήμερα

Read our latest, blog post.

Still Life in Motion.

Σημαντικότεροι Παράγοντες για Digital marketing σήμερα

Posted on July 01, 2023 14:03 PM

1. Competition & Συμπεριφορά Καταναλωτών
Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπος ένας marketing expert δεν είναι άλλη από την αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Η οικονομική αβεβαιότητα του τελευταίου διαστήματος έχει προκαλέσει μεγάλες αλλαγές στην προσφορά και την ζήτηση. Οι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς τον τρόπο που προσεγγίζουν μια επιχείρηση. Πιο αναλυτικά, αφιερώνουν πλέον αρκετό χρόνο στην έρευνα, αναζητώντας τις πιο ποιοτικές επιλογές, στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Οι περισσότεροι από αυτούς εστιάζουν στην αγορά βασικών αγαθών, πραγματοποιώντας περικοπές σε αρκετές δαπάνες, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις διάφορες οικονομικές πιέσεις.

Κατά την Covid εποχή κι έπειτα, οι περισσότερες επιχειρήσεις στράφηκαν στη δημιουργία ιστοσελίδας και e-shop, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανάγκης για διαφήμιση, και την άνοδο του ανταγωνισμού. Το αποτέλεσμα δεν ήταν άλλο από την άνοδο του κόστους των Google Ads. Κατά συνέπεια, μια επιχείρηση θα έπρεπε να αυξήσει το budget για διαφήμιση στη Google, προκειμένου να μπορέσει να εμφανιστεί σε ένα μεγάλο εύρος κοινού και να τραβήξει την προσοχή του.

Έτσι λοιπόν, για να μπορέσει κανείς να ξεχωρίσει δε θα πρέπει να φοβάται να πάρει το ρίσκο της επένδυσης και να δημιουργήσει ενέργειες που θα του φέρουν πραγματικά αποτελέσματα.

Εκτός όμως από αυτά, ιδιαίτερα αυξημένες είναι και οι απαιτήσεις ως προς την ίδια την επιχείρηση. Δηλαδή, οι καταναλωτές αναμένουν από την επιχείρηση να είναι όσο το δυνατόν πιο εκσυγχρονισμένη, να διαθέτει εύχρηστο και γρήγορο site, αλλά και να μπορεί να προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών.

Έτσι λοιπόν, ένας marketing expert θα κληθεί να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα των καταναλωτών. Θα πρέπει να αξιοποιήσει τον προϋπολογισμό του επιχειρηματία στον μέγιστο βαθμό, να εκμεταλλευτεί κάθε νέα ευκαιρία που δίνεται, ενώ την ίδια στιγμή να δημιουργήσει μια στρατηγική αποδοτικών ενεργειών, οι οποίες θα τραβήξουν την προσοχή του κοινού και θα το οδηγήσουν σε αγορές.


2. Τεχνητή νοημοσύνη (AI)
Εξελίξεις γύρω από αυτό να είναι καταιγιστικές, σύμφωνα και με τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις στο Google Marketing sumUp 2023, όπου η τεχνητή νουμοσύνη δεν εφαρμόζεται προτίστως στις περίφημες καμπάνιες " Perfomance", αλλά και σε μία συστάδα δημιουργικών εργαλείων τα οποία με τη χρήση ΑΙ καθιστούν τη δημιουργία για τον Digital Expert ταχύτατη, και την απόδοση των παραγόμενων assets πολλαπλάσια καλύτερη. Τα διάφορα εργαλεία AI, και κυρίως το ChatGPT αλλάζουν τον τρόπο που ένας marketing expert προσεγγίζει μια στρατηγική. Μέσα από τη χρήση του AI στις διαφημίσεις της Google μπορεί να πραγματοποιήσει στοχευμένες ενέργειες και να επεκτείνει το δίκτυο μιας επιχείρησης. Αυτό το επιζητά και η Google, καθώς και η ίδια έχει εντάξει το AI στους μηχανισμούς της.

Παρά το γεγονός όμως αυτό, διαφημίσεις που έχουν κατασκευαστεί αποκλειστικά και μόνο με την χρήση του AI δεν αποδίδουν πάντοτε σε μεγάλο βαθμό. Το μυστικό είναι να βρεθεί αυτό που λέμε μια σωστή αναλογία, μια  "χρυσή τομή” ανάμεσα στο βαθμό που θα χρησιμοποιείται το AI στη δημιουργία διαφημίσεων. Εξαιτίας όμως των τακτικών αλλαγών των αλγορίθμων της Google και των εξελίξεων γύρω από τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η χρυσή τομή μεταβάλλεται διαρκώς.

Ένας έμπειρος ειδικός της Promotion.digital γνωρίζει όλες τις εξελίξεις και μπορεί να βρει την αναλογία αυτή και να προτείνει τις καλύτερες και πιο αποδοτικές λύσεις που θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.


3. GA4 άμεση Αναβάθμιση
Η πλέον μεγάλη αλλαγή που αναμένεται να λάβει χώρα εώς και 1/7/2023 είναι η πλήρης μετάβαση στο GA4 (Google Analytics 4) τον Ιούλιο. Για αυτό το λόγο υπάρχει ήδη αντίστροφη μέτρηση στη πλατφόρμα στην οποία υπολοίπονται 29 ημέρες. Παρά το γεγονός πως η μετάβαση αυτή μπορεί αρχικά να προκαλεί αβεβαιότητα, γίνονται άμεσα αντιληπτά πως τα οφέλη:

 -Βαθύτερη ανάλυση για τον αριθμό και το είδος των conversions
 
- Σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό δεδομένων και insights για την ευκολότερη κατανόηση των επισκεπτών που λαμβάνει μια επιχείρηση μέσα από το User acquisition report

- Εύκολη παρακολούθηση καμπάνιών  Google Ads campaign


Απαιτείται ωστόσο η συνδρομή ενός ειδικού για την δόμηση, δηλαδή το setup του GA4. Πολλά τμήματα τα οποία ήταν έτοιμα και προσαρμοσμένα σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε λογαριασμού στο Universal, πλέον απαιτούν ρύθμιση. Αμέσως  μετά το setup απαιτείται η εκ νέου σύνδεση με το Google Ads. Έτσι λοιπόν, διαπιστώνουμε πως το GA4 αλλάζει τον τρόπο που θα εμφανίζονται διάφορα στοιχεία του εκάστοτε λογαριασμού, αλλά και η αποτελεσματικότητα ορισμένων ενεργειών.


4. Προσωπικά δεδομένα
Το 2018 είχαμε τη ψήφιση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα από την Ε.Ε. και δηλά δηλά άρχισε να εφαρμόζετε το 2019. Από το Απρίλιο-Μάϊο του 2021, παρατηρείται ότι η απόδοση των INSTA-Facebook Ads είναι μειωμένη σε σχέση με το παρελθόν και μετά από σχεδόν 12 μήνες πανδημίας, όπου είχαν γνωρίσει ιδιαίτερη άνθηση. Βασικός παράγοντας για τη πτωτική απόδοση  είναι  η καθιέρωση του GDPR. Η ίδια η Google δεν παραμένει ανεπηρέαστη από τις εξελίξεις. Για τον λόγο αυτό, κπροσπαθεί να απαγκιστρωθεί από τα cookies, πληροφορίες που μέχρι πτότεινως αποθηκεύονταν σε μεγάλο βαθμό και χρησιμοποιούνταν στο απαξιωμένο πλέον Universal analytics (UA). Έτσι, η ανάγκη για μεταβολές στον τρόπο που θα δημιουργούνται οι στρατηγικές των διαφημίσεων είναι μεγάλη.

Πιο αναλυτικά, η νέα προσέγγιση θα πρέπει να εστιάζει περισσότερο στο brand. Οι marketing experts ή οι επιχειρηματίες δε θα πρέπει να αναμένουν να δουν αποτελέσματα μέσα από ένα μόνο κανάλι επικοινωνίας. Αντίθετα, εκτός από τα Google Ads απαιτείται η δημιουργία ενεργειών σε διάφορα μέσα, όπως για παράδειγμα και σε Facebook και Tik Tok ads. Την ίδια στιγμή, δε θα πρέπει να υπάρχει βιασύνη ως προς την εμφάνιση των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα μάλιστα και με μελέτες, το 40% των αποτελεσμάτων μιας διαφήμισης έρχεται βραχυπρόθεσμα, ενώ το 60% έρχεται μακροπρόθεσμα, μέσα από έναν συνδυασμό καναλιών.


5. Σόcial Media Δημιουργικό Περιεχόμενο
Για να είναι κερδοφόρα μια επιχείρηση , θα πρέπει να έχει μια ισχυρή παρουσία στα σocial media. Ακόμη και αν κάποιος μεταβεί σε μια διαφήμιση για ένα προϊόν που τον ενδιαφέρει, πριν πραγματοποιήσει κάποια αγορά, θα ελέγξει τα social media της επιχείρησης. Η ανάγκη αυτή έγινε μεγαλύτερη έπειτα από την άνοδο του Tik Tok. Μάλιστα, η νέα γενιά GenZ, χρησιμοποιεί την πλατφόρμα αυτή ακόμη και για λόγους έρευνας. Για τον λόγο αυτό, οι Google Ads διαφημίσεις μόνες τους δεν αρκούν. Απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση, με την προώθηση της επιχείρησης και στα social media, για ιδιαίτερα αποδοτικές ενέργειες.
Η επιθετική διαφήμιση δεν αποδίδει πλέον στον ίδιο βαθμό. Όλο και περισσότεροι είναι οι καταναλωτές που περιμένουν να δουν διαφημίσεις που περιέχουν ενδιαφέρουσες, χρήσιμες, ποιοτικές εικόνες και βίντεο, καθώς και πλούσιο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο αυτό δεν χρειάζεται να είναι μόνο πωλησιακό, αλλά μπορεί να είναι ψυχαγωνικό, ή ακόμη και ενημερωτικό.

Εξίσου σημαντικό όμως είναι μια διαφήμιση να προκαλεί και συναισθηματικές αντιδράσεις. Σύμφωνα με έρευνες, τα συναισθήματα επηρεάζουν τον τρόπο που πραγματοποιούνται αγορές. Έτσι λοιπόν, όλο και πιο συχνά, οι marketing experts καλούνται να δημιουργήσουν περιεχόμενο το οποίο θα αποκτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, θα τραβήξει την προσοχή των χρηστών και θα τους δώσει τα απαραίτητα ερεθίσματα για να προχωρήσουν σε αγορές.

Από το 2011, η Promotion.digital διαθέτει ομάδες έμπειρων ειδικών . Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω διαπιστώνει κανείς ότι η διαφήμιση στη Google αποτελεί ένα έργο το οποίο θα πρέπει να ανατίθεται σε εξειδικευμένους και έμπιστους συνεργάτες. Οι ειδικός μας, αφουγκράζεται τις ιδιαιτερότητες του κάθε project και προτείνει την καλύτερη προσέγγιση, που θα απογειώσει μια επιχείρηση.

 

Follow and rate us on our social:

https://www.facebook.com/Digpro.gr/

https://www.instagram.com/digitalpromotion_dp/